Program
norsk english
📅

Program i Norge

C.I.F. Norge avholder hvert år et program i Oslo hvor vi tar imot internasjonale deltakere. Målet med programmet er å gi deltakerne en god forståelse for de sosiale, økonomiske og kulturelle normene i Norge.

Alle deltakerne i programmet vil gjennom tiden deres her presentere sine profesjonelle erfaringer, samt prøve å gi de andre deltakerne en introduksjon til deres eget hjemland.

En viktig del av programmet er ordningen med vertsfamilier. Deltakerne vil i løpet av oppholdet sitt bo hos to norske familier. Dette er en av hjørnesteinene i CIFs program, og en viktig komponent som sørger for kulturell utveksling.

image missing
Program 17. september-7.oktober 2016


👥

Bli vertsfamilie

En viktig del av CIF-programmet er at deltakerne bor hos norske vertsfamilier. Hvert år trenger vi vertsfamilier i Oslo og Lillehammer-området. Ved å ta imot en deltaker får du muligheten til å bli kjent med en annen kultur og bli kjent med CIF-deltakerens yrkesbakgrunn. Mange vertsfamilier har på denne måten fått venner for livet og senere reist for å besøke CIF-deltakeren i hennes eller hans hjemland.

Det er en stor utfordring for CIF Norge å få nok vertsfamilier hvert år.


🛆

Søke seg til utlandet

Grip muligheten og søk deg ut i verden!

Alle søkere forventes å ha minst 2-3 års erfaring fra sosialt arbeid, før de er aktuelle kandidater for utveksling.

Bor du i et land som har en egen CIF-organisasjon, så går alle søknader via din nasjonale organisasjon. Bor du i et land uten en nasjonal organisasjon, eller kontaktperson, så sender du søknaden direkte til det landet du vil utveksle til.

Søknadsskjema finner du her. En oppdatert oversikt over internasjonale utvekslingsprogrammer finner du på C.I.F. Internationals egne nettsider.

Kontakt oss gjerne dersom du er ute etter noe mer informasjon.