Historie
norsk english
📖

C.I.F.

CIF Norge ble grunnlagt i 1987, og er den norske avdelingen av Council of International Fellowship (CIF). Organisasjonen er åpen for sosialarbeidere, fritidsledere og spesiallærere som har deltatt i utvekslingsprogram i ulike land, og for andre som ønsker å støtte virksomheten.

CIF-Norge er en organisasjon som drives på frivillig basis uten ansatte. Oppgavene for CIF-Norge er å lage årlige programmer for deltakere fra utviklingsland og industrialiserte land, og arbeide for at norske skal delta i program i andre land, tilknyttet CIF-International. Medlemskapet er åpent for dem som har deltatt i utveklingsprogram eller støttet CIF- norges arbeid ved for eksempel å være vertsfamilie eller forelest for deltakerne i CIF-Norge programmet.

Det finnes i dag et 10-talls utvekslingsprogrammer som kan søkes av sosialarbeidere, ungdomsarbeidere og spesialpedagoger. De fleste program er på 2-8 uker. USA tilbyr program på 4-18 måneder. Fra 1987 har CIF-Norge organisert programmer for utenlandske deltakere. Hvert år deltar 5-9 personer i det norske programmet.

CIF-international er en internasjonal frivillig, non-profit, politisk og religiøst uavhengig organisasjon med medlemsorganisasjoner (National Branches) i 32 land og kontaktpersoner i ytterligere 20 land.


C.I.F. Norge

I 1983 ble "C.I.F. International Conference holdt i Oslo, Norge.

I 1987 startet C.I.F. Norge et årlig utvekslingsprogram i nært samarbeid med Norges Kommunal og Sosial skole, det som i dag er Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Programmet de første årene varte i 8 uker i perioden april-juni. Det var 4 ukers undervisning på Norges Kommunal og Sosial skole og 4 uker ute på praksisplass, noe som ble tilrettelagt for hver enkelt.

I de første årene hadde C.I.F. Norge et samarbeid med norske organisasjoner som hadde prosjekter i utviklingsland. De støttet med reise- og lommepenger for én til to deltakere fra det landet de hadde prosjekter i. Norad har også vært en av bidragsyterne.

Etter noen år ble det norske C.I.F.-programmet kortet ned til 4 uker med undervisning på HiOA, inkludert studie-/institusjonsbesøk.

Antall deltakere har vært mellom 5 og 9 personer hvert år.